Plakaty:

  • (pobierz) Poszukiwanie zwierzęcego rezerwuaru enterokrwotocznych szczepów E. coli (EHEC)
  • (pobierz) Analiza i ocena metod badania adhezji bakterii do powierzchni metalowych o różnym składzie pierwiastkowym
  • (pobierz) Właściwości antygrzybicze i antybakteryjne szczepów Streptomyces sp. izolowanych z ziemi i podłoży ogrodniczych

Streszczenia:

  • (pobierz) Poszukiwanie zwierzęcego rezerwuaru enterokrwotocznych szczepów E. coli (EHEC)
  • (pobierz) Analiza i ocena metod badania adhezji bakterii do powierzchni metalowych o różnym składzie pierwiastkowym
  • (pobierz) Właściwości antygrzybicze i antybakteryjne szczepów Streptomyces sp. izolowanych z ziemi i podłoży ogrodniczych