Imię: Alicja
Nazwisko: Solecka
Kierunek: Biotechnologia
Okres działalności: od 2009r. do 2012r.
Pełniona funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU (2012), PREZES (2011-2012)
Zainteresowania: Taniec, zwierzęta, mikrobiologia
O sobie:
Udział w konferencjach:

  • Konferencja pt. „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska” w Łodzi (2009, 2011)
  • II Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy) (2010)
  • XVI Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych we Wrocławiu – sekcja Biotechnologii (2011)
  • III Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy) (2011)

Otrzymane wyróżnienia:

  • Nagroda Publiczności podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biotechnologii za pracę pt. „Genotypowanie markerów zjadliwości  szczepów E. coli izolowanych od zwierząt” (2011)
  • I miejsce podczas III Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy) za pracę pt. „Wankomycynooporność bakterii kwasu mlekowego wyizolowanych z jogurtów naturalnych” (2011)