Imię: Natalia
Nazwisko: Łubowska
Kierunek: Biotechnologia
Rok studiów: III
Okres działalności: od 2012r.
Pełniona funkcja: członek zwyczajny
Zainteresowania:
O sobie: