Imię: Dorota
Nazwisko: Peitler
Kierunek: Biotechnologia
Rok studiów: V
Okres działalności: od 2011r.
Pełniona funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU (2012-)
Zainteresowania: Film, literatura, podróże
O sobie:
Udział w konferencjach:

  • Konferencja pt. „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska” w Łodzi (2011)
  • III Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy) (2011)
  • XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu – sekcja Biotechnologii (2012)
  • Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Panel Nauk Eksperymentalnych) (2012)
  • II Międzynarodowa Sesja Studenckich Kół Naukowych w Krakowie organizowana przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2012)
  • IV Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy) (2012)

Otrzymane wyróżnienia:

  • III miejsce na XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu za pracę pt. „Aktywność enzymatyczna i przeciwdrobnoustrojowa bakterii z rodzaju Streptomyces wyizolowanych z podłoży i ziemi ogrodniczych (2012)