Imię: Anna
Nazwisko: Żywicka
Kierunek: Biotechnologia
Okres działalności: od 2011r. do 2012r.
Pełniona funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU (2012r.)
Zainteresowania:
O sobie:
Udział w konferencjach:

  • Konferencja pt. „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska” w Łodzi (2011)
  • III Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy) (2011)
  • XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu – sekcja Biotechnologii (2012)
  • Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Panel Nauk Eksperymentalnych) (2012)
  • II Międzynarodowa Sesja Studenckich Kół Naukowych w Krakowie organizowana przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2012)

Otrzymane wyróżnienia:

  • I miejsce na XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu za pracę pt. „Ocena adhezji drobnoustrojów chorobotwórczych do nici  chirurgicznych  wykonanych  z  różnych  materiałów” (2012)
  • II  miejsce podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, organizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za pracę pt. „Antybakteryjne i antyadhezyjne właściwości metali o różnym składzie pierwiastkowym” (2012)
  • II miejsce na II Międzynarodowej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Krakowie organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za pracę pt. „Adhezja bakterii chorobotwórczych do powierzchni metalowych o różnym składzie pierwiastkowym” (2012)