mikrobiolodzy.zut.edu.pl

E-mail: mikrobiolodzy@zut.edu.pl

tel. 91-449-6712 (do Opiekuna Koła)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej

Adres:
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
Tel. (91) 449-6713