Poszerzanie wiedzy studentów z zakresu nowoczesnej diagnostyki
mikrobiologicznej oraz immunoprofilaktyki i immunoterapii, a w szczególności:

  • pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów
  • zgłębianie wiedzy z zakresu mikrobiologii i immunologii stosowanej
  • propagowanie wiedzy nt. chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, głównie w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym
  • opracowywanie i realizowanie projektów badawczych związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii
    i Chemii Fizjologicznej
  • udział w studenckich sesjach naukowych oraz szkoleniach specjalistycznych z zakresu stosowania nowoczesnych technik laboratoryjnych