• Diagnostyka molekularna wybranych patogenów bakteryjnych (Staphylococcus aureus i Citrobacter spp.)
  • Analiza patogenności drobnoustrojów bakteryjnych w kontekście powstawania i szerzenia się chorób odzwierzęcych,
    a także metod walki z nimi (immunoprofilaktyka i immunoterapia)
  • Diagnostyka i analiza różnych gatunków drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych i środowiska
  • Analiza właściwości czynników wirulencji wybranych gatunków bakterii
  • Ocena właściwości adhezyjnych i zdolności tworzenia biofilmu wybranych gatunków bakterii
  • Określenie wpływu różnych czynników na tworzenie biofilmu przez drobnoustroje
  • Poszukiwanie drobnoustrojów antybiotycznie czynnych
  • Poszukiwanie mikroorganizmów o dużym potencjale biotechnologicznym