• prof. dr hab. Antoni J. Furowicz – założyciel i pierwszy opiekun do 1994 roku
  • dr hab. Danuta Czernomysy-Furowicz, prof. nadzw. (opiekun w latach 1994-2008)
  • dr hab. inż. Paweł Nawrotek (opiekun w latach 2009-2011)