dr hab. inż. Karol Fijałkowski

Opiekun SKN Mikrobiologów od 2011r. (podsekcji „Immunologów”), od 2012r. całego Koła

Tematyka badawcza:

  • Diagnostyka i analiza różnych gatunków drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych
    i środowiska.
  • Analiza właściwości czynników wirulencji wybranych gatunków bakterii.
  • Ocena właściwości adhezyjnych i zdolności tworzenia biofilmu wybranych gatunków bakterii.
  • Określenie wpływu różnych czynników na tworzenie biofilmu przez drobnoustroje
  • Poszukiwanie drobnoustrojów antybiotycznie czynnych.
  • Poszukiwanie mikroorganizmów o dużym potencjale biotechnologicznym.

Zainteresowania: Sport, podróże, muzyka

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *