Imię: Karol

Nazwisko: Fijałkowski

Osiągnięte tytuły: dr inż.

Okres działalności: od 2011r. (podsekcji „Immunologów”),
od 2012r. całego Koła

Pełniona funkcja: OPIEKUN

Tematyka badawcza:

  • Diagnostyka i analiza różnych gatunków drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych
    i środowiska.
  • Analiza właściwości czynników wirulencji wybranych gatunków bakterii.
  • Ocena właściwości adhezyjnych i zdolności tworzenia biofilmu wybranych gatunków bakterii.
  • Określenie wpływu różnych czynników na tworzenie biofilmu przez drobnoustroje
  • Poszukiwanie drobnoustrojów antybiotycznie czynnych.
  • Poszukiwanie mikroorganizmów o dużym potencjale biotechnologicznym.

Zainteresowania: Sport, podróże, muzyka