W trakcie swojej działalności członkowie SKN Mikrobiologów byli wielokrotnie wyróżniani (I, II i III miejsce) podczas
Uczelnianych Sesji Studenckich Kół Naukowych, za wyniki swoich prac realizowanych z zakresu mikrobiologii i immunologii:

2017: Skrining mikroorganizmów zdolnych do rozkładu ropy naftowej oraz nieorganicznych związków fosforu, wyizolowanych z gleby pochodzącej ze złóż ropy naftowej w Kazachstanie
III miejsce w bloku chemicznym podczas III Ogólnopolskiej Sesji  Studenckich Kół Naukowych (IX uczelnianej) ZUT w Szczecinie

2017: Lekooporne szczepy Pseudomonas spp. wyizolowane od bydła domowego
III miejsce w bloku zwierzęcym podczas III Ogólnopolskiej Sesji  Studenckich Kół Naukowych (IX uczelnianej) ZUT w Szczecinie

2016: Aktywność przeciwgronkowcowa opatrunków nasączonych zawiesiną bakteriofagów
I miejsce podczas  II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych  organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2012: Adhezja bakterii chorobotwórczych do powierzchni metalowych o różnym składzie pierwiastkowym
II miejsce podczas  II  Międzynarodowej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Krakowie organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

2012: Porównanie metod izolacji genomowego DNA z bakterii Streptomyces spp.
III miejsce podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” w Olsztynie w Sekcji Nauk Biologicznych (Panel Nauk Eksperymentalnych);

2012: Antybakteryjne i antyadhezyjne właściwości metali o różnym składzie pierwiastkowym
II miejsce podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” w Olsztynie w Sekcji Nauk Biologicznych (Panel Nauk Eksperymentalnych);

2012 r.: Aktywność enzymatyczna i przeciwdrobnoustrojowa bakterii z rodzaju Streptomyces wyizolowanych z podłoży i ziemi ogrodniczych
III miejsce podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biotechnologii;

2012 r.: Ocena adhezji drobnoustrojów chorobotwórczych do nici chirurgicznych wykonanych z różnych materiałów
I miejsce podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biotechnologii;

2011: Wankomycynooporność bakterii kwasu mlekowego wyizolowanych z jogurtów naturalnych
I miejsce podczas III Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy);

2011: Genotypowanie markerów zjadliwości szczepów E. coli izolowanych od zwierząt
Nagroda Publiczności podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biotechnologii;

2010: Diagnostyka molekularna toksynogennych gronkowców wyizolowanych z mleka krów z objawami mastitis
III miejsce podczas II Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy);

2010: Diagnostyka molekularna enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp. wyizolowanych od krów z mastitis
II miejsce podczas XV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biologii;

2009: Diagnostyka molekularna enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp. wyizolowanych od krów z mastitis
wyróżnienie podczas I Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy);

2008: Wpływ egzogennych czynników zjadliwości S. aureus na właściwości fagocytarne neutrofilów bydlęcych
I miejsce podczas 38. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie;

2006: Charakterystyka i identyfikacja grzybów izolowanych od zwierząt domowych
II miejsce podczas 36. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie;

2005: Różnicowanie szczepów Pseudomonas spp. przy użyciu metod fenotypowych i genotypowych
II miejsce podczas 35. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie;