W trakcie swojej działalności członkowie SKN Mikrobiologów byli wielokrotnie wyróżniani (I, II i III miejsce) podczas
Uczelnianych Sesji Studenckich Kół Naukowych, za wyniki swoich prac realizowanych z zakresu mikrobiologii i immunologii:

 • 2005 r.: Różnicowanie szczepów Pseudomonas spp. przy użyciu metod fenotypowych i genotypowych
  II miejsce podczas 35. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie;
 • 2006 r.: Charakterystyka i identyfikacja grzybów izolowanych od zwierząt domowych
  II miejsce podczas 36. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie;
 • 2008 r.: Wpływ egzogennych czynników zjadliwości S. aureus na właściwości fagocytarne neutrofilów bydlęcych
  I miejsce podczas 38. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie;
 • 2009 r.: Diagnostyka molekularna enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp. wyizolowanych od krów z mastitis
  wyróżnienie podczas I Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy);
 • 2010 r.: Diagnostyka molekularna enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp. wyizolowanych od krów z mastitis
  II miejsce podczas XV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biologii;
 • 2010 r.: Diagnostyka molekularna toksynogennych gronkowców wyizolowanych z mleka krów z objawami mastitis
  III miejsce podczas II Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy);
 • 2011 r.: Genotypowanie markerów zjadliwości szczepów E. coli izolowanych od zwierząt
  Nagroda Publiczności podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biotechnologii;
 • 2011 r.: Wankomycynoopornośćbakterii kwasu mlekowego wyizolowanych z jogurtów naturalnych
  I miejsce podczas III Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie (Blok Przyrodniczy);
 • 2012 r.: Ocena adhezji drobnoustrojów chorobotwórczych do nici chirurgicznych wykonanych z różnych materiałów
  I miejsce podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biotechnologii;
 • 2012 r.: Aktywność enzymatyczna i przeciwdrobnoustrojowa bakterii z rodzaju Streptomyces wyizolowanych z podłoży i ziemi ogrodniczych
  III miejsce podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu w sekcji Biotechnologii;
 • 2012r.: Antybakteryjne i antyadhezyjne właściwości metali o różnym składzie pierwiastkowym
  II miejsce podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” w Olsztynie w Sekcji Nauk Biologicznych (Panel Nauk Eksperymentalnych);
 • 2012r.: Porównanie metod izolacji genomowego DNA z bakterii Streptomyces spp.
  III miejsce podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” w Olsztynie w Sekcji Nauk Biologicznych (Panel Nauk Eksperymentalnych);
 • 2012r.: Adhezja bakterii chorobotwórczych do powierzchni metalowych o różnym składzie pierwiastkowym
  II miejsce podczas  II  Międzynarodowej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Krakowie organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • 2016r.: Aktywność przeciwgronkowcowa opatrunków nasączonych zawiesiną bakteriofagów
  I miejsce podczas  II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych  organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie